Međunarodna mreža poslovnih žena uspješno je provela projekt Manje od makova zrna

Naziv projekta: Less than a poppy seed

Projekt je financiran od: Minority rights group Europe za pripadnice manjinskih skupina u Hrvatskoj.

Trajanje projekta: od 1.3.2023. do 30.11.2023.

Odobreni iznos: 15.000 EUR

Teme: razvoj liderskih vještina, izgradnja osobnog branda, diskriminacija, stereotipi, predrasude, izrada projekata. vrste liderskih stilova, samopouzdanje i izgradnja timova.

U sklopu projekta provedene su i medijske kampanje kroz društvene mreže te male inicijative naših polaznica.

Ukupan broj polaznica: 20

Suradnja s Centrom za kulturu dijaloga.

Foto:arhiva Mreža žena

Podijeli

Međunarodna mreža poslovnih žena uspješno je provela projekt Manje od makova zrna

Naziv projekta: Less than a poppy seed

Projekt je financiran od: Minority rights group Europe za pripadnice manjinskih skupina u Hrvatskoj.

Trajanje projekta: od 1.3.2023. do 30.11.2023.

Odobreni iznos: 15.000 EUR

Teme: razvoj liderskih vještina, izgradnja osobnog branda, diskriminacija, stereotipi, predrasude, izrada projekata. vrste liderskih stilova, samopouzdanje i izgradnja timova.

U sklopu projekta provedene su i medijske kampanje kroz društvene mreže te male inicijative naših polaznica.

Ukupan broj polaznica: 20

Suradnja s Centrom za kulturu dijaloga.

Foto:arhiva Mreža žena

Podijeli