Projekt učinkovite podrške poduzetnicima, udrugama i volonterima za rad u kriznim uvjetima.

Provodimo projekt ”Ojačaj me da jačam druge!” u suradnji sa Sportskim učilištem PESG za jačanje provedbenih i organizacijskih kapaciteta Međunarodne mreže poslovnih žena za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice. Projekt je nastao kao odgovor međunarodne zajednice na događanja posljednjih nekoliko godina u kojima je postalo očito kako se treba investirati u razvoj i jačanje civilnog društva te umrežavanje civilnog sektora s drugim dionicima.

Projekt Ojačaj me da jačam te ima dva važna aspekta.

Prvi, ključni aspekt, je dugoročni održivi učinak na povećanje stručnih kapaciteta pripadnika ciljane skupine. Provedba osuvremenjenih edukacija prema specifičnim potrebama udruge u kojima će sudjelovati zaposlenici, članovi i volonteri i poduzetnici dati će im potrebnu širinu za neposredan rad na područjima socijalnog uključivanja, zapošljavanja, obrazovanja i dobrog upravljanja prilagođenih lokalnim potrebama te unaprijediti kapacitete koji će učinkovito odgovoriti na lokalne potrebe u kriznim situacijama.

Drugi aspekt je održivost na zapošljivost volontera i poduzetnika koji će proći edukacije, to jest povećanje znanja i vještina te samim time i povećanje njihove konkurentnosti na tržištu rada.

U privlačenju korisnika za sudjelovanje u projektu, a i održivosti učinaka doprinijet će široka podrška koju je udruga stekla u svom dosadašnjem aktivnom radu.

Kroz promociju i diseminaciju rezultata prema široj zajednici utjecat će se i na multiplikaciju rezultata, posebice s naglaskom na volontere i poduzetnike jer će se u online događanja moći uključiti sudionici s različitih područja Hrvatske što osigurava Održivost na razni politika – Projekt će izravno doprinijeti postizanju strateških ciljeva navedenih u ključnim strateškim dokumentima jer dobrobiti koje proizlaze ovim projektom direktno utječu na razvoj OCD-a, te će se razvijene usluge trajno integrirati u sustav na nacionalnom razini.

Projektom će se pokazati ekonomske i socijalne dobrobiti usluge, što će pozitivno utjecati i dugoročno na poboljšanje politike prema OCD-ima, kao i prema volonterstvu i poduzetnicima.

 • Naziv projekta: Ojačaj me da ojačam druge!
 • Nositelj projekta: Međunarodna mreža poslovnih žena
 • Voditelj projekta: Sanda Gale, Sportsko učilište PESG
 • Partner na projektu: Sportsko učilište PESG
 • Sažetak: Projektom se jačaju kapaciteti udruge Međunarodna mreža poslovnih žena za rad u kriznim uvjetima kako bi osigurali vlastitu održivost, pružili učinkovitu podršku drugim OCD-ovima, razvijali volonterstvo i suradnju s poduzetnicima u uvjetima krize. Kroz 15 mjeseci trajanja projekta će djelatnici MMPŽ proći kroz edukacije osobnog razvoja, izraditi i provesti 5 različitih edukacija na teme financijske održivosti udruga, poduzetništva u udrugama te voluntarizma.
 • Ciljevi projekta:
  • Osmišljavanje i provedba izobrazbe udruga o volontiranju ,,Volonter volonteru’’ i ‘’Upravljanje udrugom’’
  • Organizacija i provedba lokalnih inicijativa – panel diskusija ‘’Zašto DA volonterstvu?’’ i lokalna volonterska inicijativa ‘’Razvijaj se i TI’’
  • Razvoj programa i provedba edukacije za pružanje podrške poduzetnicima u kriznim situacijama
 • Očekivani rezultati:
  • Razvijena i provedena dva programa ‘’Volonter volonteru’’ i ‘’Upravljanje udrugom’’
  • Organizirane i provedene dvije lokalne volonterske inicijative ‘’Zašto DA volonterstvu?’’ i ‘’Razvijaj se I TI’’
  • Razvijena i provedena 3 inovativna programa za pružanje podrške poduzetnicima u kriznim situacijama
 • Vrijednost projekta: 433.040,52kn
  • 368.084,44kn je sufinancirano iz Europskog socijalnog fonda (85%)
  • 64.956,08kn je sufinancirano iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%)
 • Trajanje projekta: 15 mjeseci (od 21.3.2022. do 21.6.2023.)
 • Kontakt osobe:

Udruga Međunarodna mreža poslovnih žena je snažan i kvalitetan partner i spona između državnog i privatnog sektora u svrhu promicanja žena u svim aspektima poslovanja.

Bavimo se promicanjem jednakosti poduzetnica i poslovnih žena te pružamo najkvalitetniju uslugu po pitanju podrške ženama u raznim sferama poslovanja na nacionalnoj i međunarodnoj razini.