Održana edukacija Vještine poduzetnika u kriznim situacijama

Na edukaciji koja je održana od 13.-16.2.2023., a koju je vodila Ivana Radić, predsjednica Međunarodne mreže poslovnih žena sudjelovalo je preko 21 poduzetnica i 6 volonterki.

Poduzetnice i volonterke su podijelile svoje izazove s kojima se susreću u poslovanju i osobnom životu, posebno u kriznim vremenima kada je potrebno brzo i promišljeno reagirati i kada nam nisu dostupni svi alati koje imamo u uobičajenom poslovnom okruženju.

Osim vanjskih faktora koji utječu na svako poduzeće u kriznim i situacijama treba se fokusirati na unutarnje resurse, snage i slabosti poduzeća kako bi se prevladala postojeća situacija.

Na krizne situacije koje se u pravilu događaju svakih nekoliko godina najbolje se pripremiti tako da unaprijed napravite strategiju i komunikacijske planove kako biste se pripremili prije nego kriza nastane.

Sve sudionici su se složili da će svatko za sebe napraviti plan aktivnosti i strategiju koju mogu koristiti u svrhu uspješnog odgovora na krizu.

Krizu možete gledati i kao priliku da osmislite nešto novo, organizirate svoje procese drugačije i povećate efikasnost.

Podijeli

Održana edukacija Vještine poduzetnika u kriznim situacijama

Na edukaciji koja je održana od 13.-16.2.2023., a koju je vodila Ivana Radić, predsjednica Međunarodne mreže poslovnih žena sudjelovalo je preko 21 poduzetnica i 6 volonterki.

Poduzetnice i volonterke su podijelile svoje izazove s kojima se susreću u poslovanju i osobnom životu, posebno u kriznim vremenima kada je potrebno brzo i promišljeno reagirati i kada nam nisu dostupni svi alati koje imamo u uobičajenom poslovnom okruženju.

Osim vanjskih faktora koji utječu na svako poduzeće u kriznim i situacijama treba se fokusirati na unutarnje resurse, snage i slabosti poduzeća kako bi se prevladala postojeća situacija.

Na krizne situacije koje se u pravilu događaju svakih nekoliko godina najbolje se pripremiti tako da unaprijed napravite strategiju i komunikacijske planove kako biste se pripremili prije nego kriza nastane.

Sve sudionici su se složili da će svatko za sebe napraviti plan aktivnosti i strategiju koju mogu koristiti u svrhu uspješnog odgovora na krizu.

Krizu možete gledati i kao priliku da osmislite nešto novo, organizirate svoje procese drugačije i povećate efikasnost.

Podijeli