Održana edukacija “Volonter volonteru”

Edukacija ”Volonter volonteru” održana je 4., 6. i 8. srpnja 2022. godine u Zagrebu hibridno. Edukaciju je držala vanjska stručnjakinja, Marija Fofić, diplomirana psihologinja s bogatim iskustvom suradnje s udrugama te vođenja volonterskih programa i ljudskih potencijala. Edukacija je održana kroz tri dana od sveukupno 15 školskih sati.

Prvi dan je bio usmjeren teorijskom utemeljenju temeljnih pojmova kao što su volonter, volontiranje, vrste i kategorije volontiranja, razlozi za volontiranje, motivacija i vrste motivacija te je konačno predavačica podijelila praktične primjere kako motivirati volontere s različitim vrstama motivacije.

Drugi dan teme su bile o važnosti komunikacije unutar volonterskog tima, kako različite vrste komunikacije doprinose većoj motivaciji za radom, pravilima lijepe i poticajne komunikacije, vještinama potrebnim za uspješno i nenasilno komuniciranje te dodatnim faktorima koji utječu na kvalitetu komunikacije. Dio programa je bio posvećen timskom radu, radu u multidisciplinarnom timu, preduvjetima potrebnim za timski rad, ali i za uspješan timski rad, preduvjetima potrebnim za uspješnu komunikaciju u timu te preduvjetima potrebnim za učinkovitu suradnju u timu.

Treći dan se izlagalo korektno o menadžmentu volontera, upravljanjem volonterskim ciklusom te sastavljanjem i praćenjem volonterske pozicije i uloge. Kroz interaktivna pitanja, dijeljenje iskustva te rasprave na temu se postigla interakcija sudionika s predavačicom, ali i međusobno. Predavačica je postigla ugodno i opušteno atmosferu što je potaknulo sudionike na još veći angažman i sudjelovanje.

Isto tako, edukacija je omogućila umrežavanje mlađih predstavnika civilnog sektora sa starijim što je potaknulo nove suradnje i potencijalno buduće projekte kako i za Mrežu poslovnih žena, tako i za ostale sudionike na edukaciji. Izuzev predstavnika civilnog sektora, na edukaciji su sudjelovali i volonteri i predstavnici privatnog sektora te je ostvarena dodatna vrijednost upoznavanja volontera s raznolikim djelovanjem udruga u Zagrebu. Volonteri su imali priliku ispitati udruge o njihovom djelovanju i volonterskom angažmanu te smo time ostvarili i spajanje udruga s novim potencijalnim volonterima što je uvijek prije potrebno u civilnom sektoru. Za kraj smo ostvarili i vrijednost u vidu umrežavanja civilnog i privatnog sektora, što je u konačnici cilj ovog projekta – umrežiti sve važnije dionike na području grada Zagreba i time osnažiti kapacitete Međunarodne mreže poslovnih žena.

Edukacijom su se pokrile navedene teme:

 1. Što je volontiranje?
 2. Razlozi volontiranja
 3. Definicija ciljeva
 4. Značenje komunikacije
 5. Preduvjeti uspješne komunikacije
 6. Složene komunikacijske vještine
 7. Menadžment volontera

Podijeli

Održana edukacija “Volonter volonteru”

Edukacija ”Volonter volonteru” održana je 4., 6. i 8. srpnja 2022. godine u Zagrebu hibridno. Edukaciju je držala vanjska stručnjakinja, Marija Fofić, diplomirana psihologinja s bogatim iskustvom suradnje s udrugama te vođenja volonterskih programa i ljudskih potencijala. Edukacija je održana kroz tri dana od sveukupno 15 školskih sati.

Prvi dan je bio usmjeren teorijskom utemeljenju temeljnih pojmova kao što su volonter, volontiranje, vrste i kategorije volontiranja, razlozi za volontiranje, motivacija i vrste motivacija te je konačno predavačica podijelila praktične primjere kako motivirati volontere s različitim vrstama motivacije.

Drugi dan teme su bile o važnosti komunikacije unutar volonterskog tima, kako različite vrste komunikacije doprinose većoj motivaciji za radom, pravilima lijepe i poticajne komunikacije, vještinama potrebnim za uspješno i nenasilno komuniciranje te dodatnim faktorima koji utječu na kvalitetu komunikacije. Dio programa je bio posvećen timskom radu, radu u multidisciplinarnom timu, preduvjetima potrebnim za timski rad, ali i za uspješan timski rad, preduvjetima potrebnim za uspješnu komunikaciju u timu te preduvjetima potrebnim za učinkovitu suradnju u timu.

Treći dan se izlagalo korektno o menadžmentu volontera, upravljanjem volonterskim ciklusom te sastavljanjem i praćenjem volonterske pozicije i uloge. Kroz interaktivna pitanja, dijeljenje iskustva te rasprave na temu se postigla interakcija sudionika s predavačicom, ali i međusobno. Predavačica je postigla ugodno i opušteno atmosferu što je potaknulo sudionike na još veći angažman i sudjelovanje.

Isto tako, edukacija je omogućila umrežavanje mlađih predstavnika civilnog sektora sa starijim što je potaknulo nove suradnje i potencijalno buduće projekte kako i za Mrežu poslovnih žena, tako i za ostale sudionike na edukaciji. Izuzev predstavnika civilnog sektora, na edukaciji su sudjelovali i volonteri i predstavnici privatnog sektora te je ostvarena dodatna vrijednost upoznavanja volontera s raznolikim djelovanjem udruga u Zagrebu. Volonteri su imali priliku ispitati udruge o njihovom djelovanju i volonterskom angažmanu te smo time ostvarili i spajanje udruga s novim potencijalnim volonterima što je uvijek prije potrebno u civilnom sektoru. Za kraj smo ostvarili i vrijednost u vidu umrežavanja civilnog i privatnog sektora, što je u konačnici cilj ovog projekta – umrežiti sve važnije dionike na području grada Zagreba i time osnažiti kapacitete Međunarodne mreže poslovnih žena.

Edukacijom su se pokrile navedene teme:

 1. Što je volontiranje?
 2. Razlozi volontiranja
 3. Definicija ciljeva
 4. Značenje komunikacije
 5. Preduvjeti uspješne komunikacije
 6. Složene komunikacijske vještine
 7. Menadžment volontera

Podijeli