U području jačanja provedbenih, administrativnih i upravljačkih kapaciteta udruga, provest će se niz aktivnosti za osnaživanje civilnog društva u Zagrebu i šire kroz dvije ciljane aktivnosti.

Prve aktivnosti će biti usmjerene jačanju unutarnjih kapaciteta Međunarodne mreže poslovnih žena. Time će Mreža žena doprinijeti razvoju zajednice kroz provedbu edukacija, programa i radionica za članove udruga, budućih članova udruga, volontera, ali i poduzetnika. Ovim putem ostvarujemo prijenos znanja i iskustava, povezivanje ključnih dionika unutar zajednice te razvijamo plodno tlo za buduće suradnje usmjerene jačanju potencijala zajednice.

”Osnaživanjem jedinke, osnažujemo zajednicu.”

Aktivnosti osnaživanja unutarnjih kapaciteta Mreže žena:

  • Provedena edukacija ”Osobni razvoj” – edukacija o razvijanju osobnih i profesionalnih potencijala.

Aktivnosti osnaživanja zajednice i udruga:

  • Provedene su edukacije ”Volonter volonteru” i ”Upravljanje udrugom” – edukacije o volontiranju i poticanju volonterizma, osobnog razvoja kroz volontiranje i društveno korisno djelovanje te razvijanje samoodrživih mehanizama djelovanja udruge.
  • Podržat će se i provesti lokalna inicijativa – ”Zašto DA volontiranju?” – online panel diskusija vođena od strane volontera o dobrobiti i doprinosu volontiranja za osobni razvoj i zajednicu.
  • Provest će se edukacija ”Razvijaj se i TI” – uživo edukacija o prijenosu znanju i vještina o razvijanju i osnaživanju vlastitih potencijala i kapaciteta za društveno korisno djelovanje i rad.

Po završetku programa, sudionici će dobiti potvrdu o sudjelovanju.

Cilj programa jest osnažiti pojedinačne organizacije civilnog društva, ali i umrežiti se s drugim ključnim dionicima u zajednici kako bi se stvorila partnerstva koja direktno doprinose ranjivim skupinama i razvoju potencijala zajednice.